សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ និង​របាយ​ការណ៍​ស្តីពី​ការងារ​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ ឯកឧត្តម​ សាយ​ សំអាល់​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងបរិស្ថាន​

414

ទាញយក (PDF, 219KB)

ចែករំលែក